Logo

Establiments penitenciaris

Són els llocs en els quals es desenvolupa la vida dels interns i internes, les seves relacions amb l´exterior i les diverses activitats de tractament orientades a la reinserció social dels presos.

 

El sistema penitenciari espanyol disposa de 69 centres penitenciaris per al compliment de penes, de mesures de seguretat i per a presó preventiva, i que conforma un mapa penitenciari modern i funcional, en el qual la presó constitueix un espai autosuficient.

 

Els hospitals psiquiàtrics penitenciaris, establiments dedicats a la custòdia i tractament dels presos que pateixen trastorns greus de conducta i que han estat internats en ells per decisió dels tribunals de justícia. Tenen més un caràcter hospitalari que penitenciari. Existeixen 2 d´aquests establiments al nostre país, dependents de la Secretaria General d´Institucions Penitenciàries.

 

Els centres d´inserció social són establiments penitenciaris destinats al compliment de les penes privatives de llibertat en règim obert (presó atenuada, amb possibilitat de treballar a l´exterior) i de les penes d´arrest de cap de setmana. També al seguiment de penes no privatives de llibertat (control telemàtic mitjançant braçalets o altres dispositius) que s´estableix en la legislació penal i l´execució de la qual s´atribueix als serveis penitenciaris. Actualment existeixen 13 CIS independents i 19 CIS dependents.

 

Les seccions obertes tenen unes funcions similars als CIS, però s´ubiquen als centres penitenciaris; actualment funcionen 21 seccions obertes.

 

Les unitats de mares són establiments de recent creació, la finalitat dels quals és que els nens de fins a tres anys, que han d´estar cuidats per les seves mares que compleixen condemna, visquin en unes condicions favorables per a la seva educació, en un ambient diferent a què suposa una presó tradicional. Fins al moment s´han creat  3 d´aquests establiments.

 

Les Unitats de custòdia hospitalària són espais reservats per a albergar a interns que requereixin assistència hospitalària en determinats hospitals (civils) de referència, en ells s´intenta combinar el funcionament hospitalari amb les raons de seguretat i vigilància a càrrec de les forces de seguretat Existiesen 43 UCH.

 

Els Serveis de Gestió de Penes i Mesures Alternatives són les unitats administratives que tenen encomanada l´execució de les penes i mesures alternatives. Depenen orgànicament i funcionalment d´un Establiment Penitenciari. Formen part d´aquestes unitats diferents professionals penitenciaris: psicòlegs, pedagogs, altres tècnics, administratius i treballadors socials.

 

Es configuren, per tant, com equips multidisciplinaris. Al capdavent dels quals hi ha un Cap/Responsable del Servei. En el moment actual comptem amb 55 Serveis.

Inactivo
 • Localizador de
  Establecimientos Penitenciarios
 • Nombre
 • Tipo
 • Provincia
Imagen

Centros penitenciarios de regimen ordinario

Hoy los centros penitenciarios están conce­bidos arquitectónicamente con una tipología modular que posibilita crear espacios...

Unidades de madres

Imagen

La legislación española contempla el derecho de las madres presas a mantener a sus hijos con ellas hasta que cumplan los tres años.

Centros de insercion social

Imagen

Los Centros de Inserción Social son establecimientos penitenciarios destinados al cumplimiento tanto de las penas privativas de libertad en régimen abierto...

Imagen

Otras unidades y departamentos

Centro Psiquiátrico Penitenciario, Unidad de Custodia Hospitalaria, Comunidad Terapéutica...

Imagen

Compromiso con el medio ambiente

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias está aplicando la política de sostenibilidad del Gobierno español...

 • Organización y funcionamiento

 • Imagen
 • Los establecimientos penitenciarios se conciben arquitectónicamente como un núcleo urbano autosuficiente...

 • Infraestructuras y equipamiento

 • Imagen
 • Es deber de la Administración Penitenciaria garantizar que los establecimientos penitenciarios sean seguros, dotados de los medios...

 • Ubicación

 • Imagen
 • La ubicación de los establecimientos es fijada por la Administración Penitenciaria, dentro de las áreas territoriales que se designen.

2009 Secretaría General de Instituciones Penitenciarias - Ministerio del Interior - Gobierno de España