Logo

Inici  > Establiments penitenciaris  > Localitzar un establiment penitenciari
Establiments penitenciaris

Són els llocs en els quals es desenvolupa la vida dels interns i internes, les seves relacions amb l´exterior i les diverses activitats de tractament orientades a la reinserció social dels presos.

 

El sistema penitenciari espanyol disposa de 68 centres penitenciaris per al compliment de penes, de mesures de seguretat i per a presó preventiva, i que conforma un mapa penitenciari modern i funcional, en el qual la presó constitueix un espai autosuficient.

 

Els hospitals psiquiàtrics penitenciaris, establiments dedicats a la custòdia i tractament dels presos que pateixen trastorns greus de conducta i que han estat internats en ells per decisió dels tribunals de justícia. Tenen més un caràcter hospitalari que penitenciari. Existeixen 2 d´aquests establiments al nostre país, dependents de la Secretaria General d´Institucions Penitenciàries.

 

Els centres d´inserció social són establiments penitenciaris destinats al compliment de les penes privatives de llibertat en règim obert (presó atenuada, amb possibilitat de treballar a l´exterior) i de les penes d´arrest de cap de setmana. També al seguiment de penes no privatives de llibertat (control telemàtic mitjançant braçalets o altres dispositius) que s´estableix en la legislació penal i l´execució de la qual s´atribueix als serveis penitenciaris. Actualment existeixen 13 CIS independents i 19 CIS dependents.

 

Les seccions obertes tenen unes funcions similars als CIS, però s´ubiquen als centres penitenciaris; actualment funcionen 21 seccions obertes.

 

Les unitats de mares són establiments de recent creació, la finalitat dels quals és que els nens de fins a tres anys, que han d´estar cuidats per les seves mares que compleixen condemna, visquin en unes condicions favorables per a la seva educació, en un ambient diferent a què suposa una presó tradicional. Fins al moment s´han creat  3 d´aquests establiments.

 

Les Unitats de custòdia hospitalària són espais reservats per a albergar a interns que requereixin assistència hospitalària en determinats hospitals (civils) de referència, en ells s´intenta combinar el funcionament hospitalari amb les raons de seguretat i vigilància a càrrec de les forces de seguretat Existiesen 43 UCH.

 

Els Serveis de Gestió de Penes i Mesures Alternatives són les unitats administratives que tenen encomanada l´execució de les penes i mesures alternatives. Depenen orgànicament i funcionalment d´un Establiment Penitenciari. Formen part d´aquestes unitats diferents professionals penitenciaris: psicòlegs, pedagogs, altres tècnics, administratius i treballadors socials.

 

Es configuren, per tant, com equips multidisciplinaris. Al capdavent dels quals hi ha un Cap/Responsable del Servei. En el moment actual comptem amb 54 Serveis.

Inactivo
  • Localizador de
    Establecimientos Penitenciarios
  • Nombre
  • Tipo
  • Provincia

Resultados de la búsqueda

163 establecimientos encontrados

2009 Secretaría General de Instituciones Penitenciarias - Ministerio del Interior - Gobierno de España