Logo

Imagen
Fons documental

Es recull en aquesta secció tota la documentació relacionada amb la Institució Penitenciària.

En matèria de normativa penitenciària s´inclouen els principals cossos legals, reials decrets, instruccions i circulars.

També es troben aquí publicacions en matèria penitenciària, butlletins epidemiològics i els convenis signats per la Secretaria General amb altres entitats.

Especial rellevància tenen les estadístiques penitenciàries, que s´actualitzen setmanalment i mensualment.

Finalment, esmentar el Premi Victoria Kent, convocat anualment.

Inactivo
Estadística penitenciaria
 • Mensual

    • Semanal

    Imagen

    Normativa penitenciaria

    La normativa penitenciaria en la que se fundamenta nuestro sistema penitenciario está constituida por La Constitución Española...

    Imagen

    Publicaciones

    Se reseñan las publicaciones relacionadas con el ámbito penitenciario, ya sean informes generales, jurisprudencia, documentos penitenciarios...

    Imagen

    Folletos de establecimientos penitenciarios

    Documentos de presentación de los últimos Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social inaugurados por la Secretaría General.

    Instrucciones y circulares

    • Buscar
    • Archivo de estadísticas penitenciarias

    • Para ver las estadísticas previas a 2010, acceda a la sección de estadística penitenciaria del Ministerio del Interior.

    • Boletines epidemiológicos

    2009 Secretaría General de Instituciones Penitenciarias - Ministerio del Interior - Gobierno de España