Logo

Imagen
Fondo documental

Recóllese nesta sección toda a documentación relacionada coa Institución Penitenciaria.

En materia de normativa penitenciaria, inclúense os principais corpos legais e reais decretos, así como instrucións e circulares.

Tamén se encontran aquí publicacións en materia penitenciaria, boletíns epidemiolóxicos e os convenios asinados pola Secretaría Xeral con outras entidades.

Especial relevancia teñen as estatísticas penitenciarias, que se actualizan semanal e mensualmente.

Por último, cómpre mencionar o Premio Victoria Kent, convocado anualmente.

Inactivo
Estadística penitenciaria
 • Mensual

    • Semanal

    Imagen

    Normativa penitenciaria

    La normativa penitenciaria en la que se fundamenta nuestro sistema penitenciario está constituida por La Constitución Española...

    Imagen

    Publicaciones

    Se reseñan las publicaciones relacionadas con el ámbito penitenciario, ya sean informes generales, jurisprudencia, documentos penitenciarios...

    Imagen

    Folletos de establecimientos penitenciarios

    Documentos de presentación de los últimos Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social inaugurados por la Secretaría General.

    Instrucciones y circulares

    • Buscar
    • Archivo de estadísticas penitenciarias

    • Para ver las estadísticas previas a 2010, acceda a la sección de estadística penitenciaria del Ministerio del Interior.

    • Boletines epidemiológicos

    2009 Secretaría General de Instituciones Penitenciarias - Ministerio del Interior - Gobierno de España